• Power

  Power

  För en tryggare vardag

Underhåll och byggnad av eldistributionsnät utgör idag det största verksamhetsområdet hos N3M. Med sin breda erfarenhet av branschen erbjuder N3M sina kunder ett omfattande utbud av tjänster för planering, installation och drift av eldistributionsnät samt -anläggningar inom det samhällstekniska området.

Vi har bred erfarenhet av att arbeta i krävande miljöer, både på fastlandet och i skärgården. Slutresultatet är smarta och klimatsäkra elnät.

Planering

 • Elteknisk planering och dimensionering av eldistributionsnätet
 • Terräng- och konstruktionsplanering, materialförteckningar
 • Uppgörande av markanvändnings- och ledningsområdesavtal samt speciallov
 • Projekthanteringstjänster
 • Vid behov dokumentering av ett färdigt objekt i kundens nätdatasystem

Installation och service

 • Nya bostadsområden
 • Projekt i krävande miljöer
 • Konsumentanslutningar
 • Stolp- och parktransformatorer
 • Byte och förstärkning av ledningar

Reparationsarbeten

 • Beredskapstjänster
 • Felsökning
 • Stormskador

Specialarbeten

 • 20 kV spänningsarbeten
 • Kabelvisningar
 • Sökning av kabelfel, 0,4kV och 20kV

Behörighet

 • S1 elbehörighet