• Smartlight

  Smartlight

  En ljusare framtid

Verksamhetsområdet Smartlight är ett snabbt växande område som svarar på morgondagens krav på hållbarhet, säkerhet och komfort för alla former av smart belysning. N3M erbjuder moderna lösningar för belysning i allt från vägtunnlar till idrottscenter.

Vi erbjuder våra kunder omfattande tjänster i anslutning till planering, installation och drift av belysningsnät och -apparatur. Med en bred erfarenhet av att arbeta inom mångsidiga och krävande projekt samt olika miljöer kan vi erbjuda skräddarsydda helhetslösningar.

Planering

 • Teknisk planering och dimensionering av belysningsnätet
 • Terräng- och konstruktionsplanering, materialförteckningar
 • Projektskötseltjänster

Installation och service

 • Väg-, gatu- och byggnadsbelysning
 • Granskningar
 • Reparationer
 • Saneringar
 • Gruppbyten