• ICT

  ICT

  Snabbt och säkert

Med snabba och säkra datanät kan dagens samhälle möta framtidens krav på kommunikation och dataförmedling. N3M arbetar för att både bygga upp och säkerställa dessa näts funktion. Inom verksamhetsområdet ICT krävs erfarenhet och flexibilitet för en bransch som ständigt utvecklas och ställer nya krav på anslutningar och datanät.

Vi erbjuder våra kunder ett täckande urval av tjänster knutna till installation och drift av datanät. Resultatet är snabba och tillförlitliga kommunikationer.

Planering

 • Terräng- och konstruktionsplanering, materialförteckningar
 • Uppgörande av markanvändnings- och ledningsområdesavtal samt speciallov
 • Projekthanteringstjänster
 • Vid behov dokumentering av ett färdigt objekt i kundens nätdatasystem

Installation och service

 • Stamnät
 • Nya bostadsområden
 • Skärgårdsprojekt
 • Konsumentanslutningar
 • Stolpbyten
 • Ledningsbyten

Reparationsarbeten

 • Beredskapstjänster
 • Storm- och jordkabelskador
 • Felsökning