Nicklas Martin, Sture Nylund, Magnus Nyman, Mikael Nylund

 

N3M Power Oy Ab är ett modernt serviceföretag som tänker framåt - med kvalitet, säkerhet och hållbarhet som riktlinjer. Företaget är specialiserat på byggande, drift och underhåll av el- och kommunikationsnät, väg- och gatubelysning samt infrastruktur för laddning av elbilar.

Verksamhetsställena finns i Raseborg, Lojo och Kyrkslätt. Bolaget omsätter drygt 17 miljoner euro per år och sysselsätter runt 60 personer. N3M Power Oy Ab utgör, tillsammans med N3M Infra Oy Ab, en del av N3M Group Oy Ab-koncernen.

Starten på N3M

N3M Power Oy Ab grundades i Karis år 2006. Företaget fick sin start då de fyra grundarna såg ett behov av att konkurrensutsätta servicebranschen för elnät. De stora potentiella kunderna inledde sina första offentliga upphandlingar och N3M ville vara med om att förmedla kvalitetstjänster både lokalt och förmånligt.

Branschen var då styrd av ett fåtal stora företag. De små och mer flexibla entreprenörerna var få. N3M ville bli en av dem. N3M blev snabbt en pionjär på den finländska marknaden.

Verksamheten inleddes med byggande och underhåll av elnät. Snart växte uppgifterna till att omfatta även telefonnät. Tre av grundarna arbetar fortfarande i företaget och fungerar som delägare. Samtliga har lång erfarenhet av branschen.

Varför N3M?

Namnet N3M har existerat ända sedan starten 2006. Namnet kommer från att 3 av ägarna har ett efternamn som börjar på N, den fjärde har ett efternamn som börjar på M. Nuvarande vd:n Nicklas Martin brukar även skämtsamt säga att namnet kommer från Nicklas Martin och tre kompanjoner, vilket förstås också stämmer.

Morgondagens N3M

Sedan starten 2006 har N3M mött många utmaningar men alltid svarat på dem med flexibilitet och en stark vision. Många uppoffringar och ett ihärdigt arbete har lett till framgång.

Företaget arbetar utifrån att det man gör är den bästa reklamen. Marknadsföringen är därför sparsam, handlingarna får tala för sig själv. Med goda samarbetsparter inom bland annat mark- och anläggningsarbeten kan man erbjuda kundorienterade helhetslösningar, som står sig i en allt tuffare konkurrens och snabba svängningar på marknaden. N3M sätter kvalitet framom kvantitet.

  • Mission: Vi förnyar nät och system som är kritiska och livsviktiga för samhälle och företag, samt säkrar deras användbarhet genom pålitliga experttjänster och fortlöpande utvecklingssamarbete.
  • Vision: Att vara en av branschens ledande leverantör i södra Finland.
  • Miljöpolitik: N3M strävar efter att ständigt utveckla den egna verksamheten genom en kostnadseffektiv verksamhetsmodell som också sparar miljön. Vi förutsätter att våra samarbetsparter förbinder sig till att följa vår miljöpolitik.
  • Kvalitet som ledord: Huvudmålet är att förbättra produkternas och tjänsternas kvalitet samt öka kundbelåtenheten. Eventuella fel utreds och vi preciserar åtgärder för hur motsvarande händelser ska kunna undvikas i framtiden. N3M arbetar för effektivitet, pålitlighet, miljötänkande, säkerhet och ansvar. Tillsammans utgör dessa tydliga värderingar i bolaget.

 

N3M företagsvideo