• Power

  Power

  Turvallisemman arjen puolesta

Sähköverkkojen ylläpito ja rakentaminen ovat nykyään N3M:n suurin liiketoiminta-alue. Laaja-alaisella kokemuksellaan N3M tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman palveluita sähkönjakeluverkkojen ja -laitteistojen suunnitteluun, asennukseen ja käyttöön yhdyskuntatekniikan alueella.

Meillä on laaja kokemus työskentelystä vaativissa ympäristöissä sekä mantereella että saaristossa. Lopputuloksena ovat älykkäät ja ilmastonkestävät sähköverkot.

Suunnittelu

 • Sähkönjakeluverkon sähkötekninen suunnittelu ja mitoitus
 • Maasto- ja rakennesuunnittelu, materiaaliluettelot
 • Maankäyttö- ja johtoalueita koskevien sopimusten ja erikoislupien hoitaminen
 • Projektinjohtopalvelut
 • Tarvittaessa valmiin kohteen dokumentointi asiakkaan verkkotietojärjestelmässä

Asennus ja huolto

 • Uudet asuinalueet
 • Projektit vaativissa olosuhteissa
 • Kuluttajaliittymät
 • Pylväs- ja puistomuuntamot
 • Johtojen vaihdot ja vahvistukset

Korjaustyöt

 • Varallaolopalvelut
 • Vianetsintä
 • Myrskyvauriot

Erikoistyöt

 • 20 kV jännitetyöt
 • Kaapelinäytöt
 • Kaapelin vianetsintä: 0,4 kV ja 20 kV

Pätevyydet

 • S1 Sähköpätevyys